Aktualności

FILM PROMOCYJNY

 

26.05.2015 r.
Rekrutacja na kursy zawodowe. Więcej...

08.04.2015 r.
Rekrutacja na kursy zawodowe. Więcej...

02.10.2014 r.
Ogłoszenie dla uczniów zakwalifikowanych do udziału w innowacyjnych zajęciach z języka angielskiego ijęzyka niemieckiego zawodowego w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”.
Informujemy, że od dnia 11.02.2015 (środa), rozpoczynają się kursy w ramach innowacyjnych zajęć z języka angielskiego oraz niemieckiego zawodowego. Wszystkich zakwalifikowanych uczniów prosimy o zapoznanie się z harmonogramami zajęć w czasie ferii (11-14.02.2015) oraz obecność. Szczegółowy harmonogram na całość kursu zostanie przekazany uczestnikom na pierwszym spotkaniu.

02.10.2014 r.
W dniu 1 października 2014 r. rozpoczął się kurs zawodowy „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” kolejna piąta już edycja. Do udziału w kursie zakwalifikowano ośmiu uczniów ZST w Strzyżowie. Więcej...

25.08.2014 r.
W dniach od 20.08.2014 r. do 22.08.2014 r. odbyło szkolenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w zakresie wdrażania programu profilaktyki. Więcej...

22.08.2014 r.
W dniach od 19.08.2014 r. do 21.08.2014 r. w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie odbywało się szkolenie Rady Pedagogicznej w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Więcej...

14.08.2014 r.
W ramach projektu „Innowacje pedagogiczne” pracujemy w Zespole Strzyżów Technicznych w Strzyżowie nad uruchomieniem kształcenia zawodowego kierunku fryzjer i technik usług fryzjerskich. Więcej...

03.08.2014 r.
W okresie wakacji w miesiącach lipiec i sierpień zorganizowano płatne staże dla drugiej grupy uczniów Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik reklamy. Więcej...

30.07.2014 r.
W dniach 23.07.2014 r., 28.07.2014 r. i 29.07.2014 r. odbyło się szkolenie z zakresu prawa pracy i relacji interpersonalnych prowadzone przez opiekuna merytorycznego firm symulacyjnych dla uczniów zaangażowanych do Firmy Uczniowskiej „Szkolna Agencja Kreatywna”. Więcej...

16.07.2014 r.
W dniu 16.07.2014 r. zakończył się kurs zawodowy „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” dla czwartej ośmioosobowej grupy uczniów. Więcej...

28.05.2014 r.
Rekrutacja na kurs zawodowy technolog robót wykończeniowych w budownictwie dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Więcej...

22.05.2014 r.
Od dnia 22.05.2014 r. rozpoczęła się czwarta edycja kursu zawodowego „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”. Kurs potrwa do połowy lipca 2014 r. Więcej...

01.04.2014 r.
Rekrutacja na kurs zawodowy technolog robót wykończeniowych w budownictwie dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Więcej...

20.03.2014 r.
Rekrutacja na płatne miesięczne staże dla uczniów Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Więcej...

05.02.2014 r.
W dniu 04.02.2014 r. - w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie rozpoczął  się kurs „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”. Więcej...

25.01.2014 r.
W pierwszym tygodniu ferii w dniach od 20.01.2014 r. do 24.01.2014 r. uczniowie Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej ZST w Strzyżowie brali udział w doradztwie zawodowym grupowym. Więcej...

20.01.2014 r.
Od listopada 2013 w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” prowadzone jest w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie doradztwo zawodowe indywidualne oraz indywidualne poradnictwo psychologiczne.
Od momentu rozpoczęcia do końca stycznia 2014 r. z doradztwa zawodowego indywidualnego skorzystało 21 uczniów. Natomiast z poradnictwa psychologicznego 13 uczniów - z tej grupy kilku uczniów korzystało z poradnictwa psychologicznego kilkakrotnie.

19.01.2014 r.
Od dnia 18.01.2014 r. rozpoczął się trzeci kurs zawodowy „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”. Więcej...

18.01.2014 r.
W dniu 17.01.2014 r. zakończyła się rekrutacja do trzeciej ostatniej edycji „SzAK”. Do działalności w „SzAK” zakwalifikowano 10 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Uczniowie ci rozpoczęli działalność od dnia 03.02.2014 r.

06.01.2014 r.
Rekrutacja do firmy uczniowskiej Szkolna Agencja Kreatywna. Więcej...

10.12.2013 r.
Rekrutacja na kurs zawodowy technolog robót wykończeniowych w budownictwie  dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie. Więcej...

10.12.2013 r.
Rekrutacja do udziału w doradztwie zawodowym indywidualnym i grupowym. Więcej...

10.12.2013 r.
Rekrutacjado udziału w indywidualnym doradztwie psychologicznym. Więcej...

18.11.2013 r.
W dniu 18.11.2013 r. – w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie rozpoczął się kurs „Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B”. Więcej...

15-17.11.2013 r.
W dniach 15-17.11.2013 r. odbył się kurs obsługi kasy fiskalnej i fakturowania dla pierwszej grupy zakwalifikowanych uczniów. Więcej...

14.11.2013 r.
Otwarcie systemowego projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Więcej...

25.10.2013 r.
W dniu 24 października 2013 r. w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie rozpoczął się drugi kurs zawodowy „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”. Więcej...

22-24.10.2013 r.
W dniach od 22.10.2013 r. do 24.10.2013 r. w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie był prowadzony „Kurs obsługi kasy fiskalnej i fakturowania” dla drugiej 10 – cio osobowej grupy uczniów. Więcej...

08.10.2013 r.
Rekrutacja uzupełniająca na kurs obsługi kasy fiskalnej dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 08.10.2013 r. do dnia 14.10.2013 r. przez koordynatora szkolnego - Pani Anna Matłosz. Więcej...

08.10.2013 r.
Rekrutacja uzupełniająca na kurs zawodowy przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. b dla pełnoletnich uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 08.10.2013 r. do dnia 14.10.2013 r. przez koordynatora szkolnego - Pani Anna Matłosz. Więcej...

25.09.2013 r.
Rekrutacja na kurs zawodowy technolog robót wykończeniowych w budownictwie dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 24.09.2013 r. do dnia 14.10.2013 r. przez koordynatora szkolnego - Pani Anna Matłosz. Więcej...

25.09.2013 r.
Rekrutacja na kurs zawodowy przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B dla pełnoletnich uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 24.09.2013 r. do dnia 07.10.2013 r. przez koordynatora szkolnego - Pani Anna Matłosz. Więcej...

25.09.2013 r.
Rekrutacja na kurs obsługi kasy fiskalnej dla uczniów Technikum i Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 24.09.2013 r. do dnia 07.10.2013 r. przez koordynatora szkolnego - Pani Anna Matłosz. Więcej...

15.08.2013 r.
Kurs „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”.
W dniu 14.08.2013 r. w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie rozpoczął się kurs „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie”. Więcej...

18.07.2013 r.
Staże dla uczniów Technikum.
W okresie wakacji w miesiącach lipiec i sierpień uczniowie Technikum Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie w zawodach technik ekonomista, technik handlowiec, technik agrobiznesu, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik informatyk i technik reklamy – dla uczniów zakwalifikowanych do pracy w firmie symulacyjnej Szkolna Agencja Kreatywna będą odbywać miesięczne staże zgodnie z nauczanym zawodem. Więcej...

01.07.2013 r.
Szkolenie Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w dniu 01.07.2013 r. Więcej...

10.06.2013 r.
Szkolenie Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie w dniu 12.06.2013 r. Więcej...

10.06.2013 r.
W dniach 12.06.2013 r. i 01.07.2013 r. odbędą  się dwa szkolenia dla rady pedagogicznej Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie dotyczące podniesienia kompetencji zawodowych w zakresie doradztwa zawodowego, kreowania wizerunku szkoły, prawa oświatowego w ramach realizacji Projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

06.06.2013 r.
Rekrutacja na kurs zawodowy technolog robót wykończeniowych w budownictwie dla uczniów Technikum klas I – III i Zasadniczych Szkół Zawodowych klas I-II Zespołu szkół Technicznych w Strzyżowie.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 05.06.2013 r. do dnia 21.06.2013 r. do godz. 15:00 przez koordynatora szkolnego - Pani Anna Matłosz. Więcej.....

16.04.2013 r.
Rekrutacja na płatne miesięczne staże dla uczniów Technikum - klasy od I do III Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie.
Formularze zgłoszeniowe przyjmowane będą od dnia 15.04.2013 r. do dnia 19.04.2013 r. do godz. 15:00 przez koordynatora szkolnego - Pani Anna Matłosz. Więcej...

03.04.2013 r.
REKRUTACJA DO FIRM SYMULACYJNYCH SZAK I PROFIT.
W dniu 04.04.2013 r. w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie rozpoczyna się kolejna  rekrutacja do firm symulacyjnych SZAK i PROFIT. Więcej...

14.02.2013 r.
W dniu 13.02.2013 r. dostarczono meble biurowe do pracowni firm symulacyjnych SZAK i PROFIT wykonane w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Więcej...

25.01.2013 r.
W dniu 25.01.2013 r. dostarczono do pracowni Zespołu Szkół Technicznych w Strzyżowie sprzęt elektroniczny zakupiony w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”. Więcej...

16.01.2013 r.
W dniu 24.01.2013 r. odbędzie się otwarcie projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”, który jest realizowany w szkole. Więcej...

Od września 2012 roku w Zespole Szkół Technicznych w Strzyżowie rozpoczęła się realizacja systemowego projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”, który to będzie realizowany do października 2014 roku. Celem głównym projektu jest modernizacja oraz podniesienie jakości kształcenia zawodowego w szkołach regionu podkarpackiego. Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie a partnerem powiat strzyżowski.